Pojištění

Uzavření hypotéky s sebou nese nutnost sjednání adekvátního pojištění zastavované nemovitosti. Důvod, proč banky po klientech pojištění zastavované nemovitosti chtějí, je zřejmý. Pokud by dlužníkova nemovitost byla poškozena či zcela zničena, například nějakou živelnou událostí jako je požár nebo povodeň, znamenalo by to značné ohrožení životní a finanční situace klienta a tím samozřejmě i dalšího splácení úvěru bance.
Banky důkladně nespecifikují, jaké pojistné krytí a v jaké kvalitě má být sjednáno, jak vysoká má být případná spoluúčast klienta na plnění pojišťovny, jaké výluky nemá pojištění obsahovat a podobně.

Odpovědnost za výběr dostatečného pojištění je tedy na klientovi. Ten by měl sám dokázat vyhodnotit, na jaká rizika by měla být jeho nemovitost pojištěna a jaké pojištění je pro něj to pravé.
Pro některé klienty bude například krytí rizika povodně z důvodu příznivé lokality zbytečné, pro jiné to bude naopak.

Naše společnost ve spolupráci s významnými partnery v oblasti pojišťovnictví Vám odborně poradí jak nejoptimálněji pojistit Vaši nemovitost a následně Vám vyřídí živelní pojištění Vaši nemovitosti dle Vašich představ.

Hypotéka je závazek zpravidla na 20 až 30 let. Takový závazek je nanejvýše vhodné řádně zajistit. Jedním ze způsobů jako to udělat je životní pojištění.

Životní pojištění ovšem neslouží primárně pro zajištění úvěru vůči bance. Jeho hlavním smyslem je zajistit případné pozůstalé pro případ smrti živitele rodiny. Mělo by být proto tím nezbytnější, čím je domácnost závislá na příjmu jednoho člena rodiny. Neznamená to však, že by automaticky každá rodina s hypotékou musela mít i životní pojištění.
Vyžaduje-li životní pojištění banka nebo vaše životní situace, je potřeba si vybrat konkrétní produkt. Vyřídíme pro vás, ve spolupráci s nejvýznamějšími partnery v oblasti pojišťovnictví, všechny ze tří typů životního pojištění – investiční, kapitálové a rizikové životní pojištění.